Horní Bory

Foto 11. Výbrusový preparát - porfyroblast granátu s narostlým kyanitem, který se mění na sillimanit, křemen; XPL.