Horní Bory

Foto 15. Výbrusový preparát - porfyroblast granátu s inkluzemi rutilu, biotit, sillimanit; PPL.