Horní Bory

Foto 16. Výbrusový preparát - přeměna kyanitu na sillimanit, biotit, křemen; PPL.