Horní Bory

Foto 17. Výbrusový preparát - zrno polysynteticky zdvojčatělého plagioklasu, sillimanit, biotit; XPL.