Horní Bory

Foto 18. Výbrusový preparát - poloha biotitu a sillimanitu „obtékající“ porfyroblast granátu; PPL.