Horní Bory

Foto 19. Výbrusový preparát - poloha biotitu a sillimanitu „obtékající“ porfyroblast granátu; XPL.