Horní Bory

Foto 2. Pohled ze severní části lomu směrem ke vstupu, zatopené spodní patro souvisí s jarním táním sněhu, stav 3.5.2005.