Horní Bory

Foto 20. Výbrusový preparát - přeměna kyanitu na sillimanit, biotit, křemen; XPL.