Horní Bory

Foto 22. Výbrusový preparát - vpravo pinitizovaný cordierit, vlevo K-živec; PPL.