Horní Bory

Foto 23. Výbrusový preparát - vpravo pinitizovaný cordierit, vlevo K-živec; XPL.