Horní Bory

Foto 24. Výbrusový preparát - pleochroické dvůrky kolem zrn zirkonu uzavřených v biotitu; PPL.