Horní Bory

Foto 25. Výbrusový preparát - chloritizovaný biotit, živec; PPL.