Horní Bory

Foto 26. Výbrusový preparát - postupná pinitizace cordieritu; PPL.