Horní Bory

Foto 3. Pohled od vstupní části lomu, zatopené spodní patro souvisí s jarním táním sněhu, stav 3.5.2005.