Horní Bory

Foto 31. Výbrusový preparát - zbytky olivínových zrn v produktech serpentinizace, peridotit; PPL.