Horní Bory

Foto 32. Výbrusový preparát - zbytky olivínových zrn v produktech serpentinizace, peridotit; XPL.