Horní Bory

Foto 33. Výbrusový preparát - zrno pyroxenu s žilkami chloritu, peridotit; PPL.