Horní Bory

Foto 34. Výbrusový preparát - světle hnědé, štěpné zrno pyroxenu, olivín; peridotit; PPL.