Horní Bory

Foto 35. Výbrusový preparát - štěpné zrno pyroxenu, olivín; peridotit; XPL.