Horní Bory

Foto 36. Výbrusový preparát - olivín a agregát „kelyfitu“ – směs druhotných fází po granátu, peridotit; PPL.