Horní Bory

Foto 37. Výbrusový preparát - olivín a agregát „kelyfitu“ – směs druhotných fází po granátu, peridotit; XPL.