Horní Bory

Foto 4. Východní stěna lomu - v současnosti netěžená, stav 3.5.2005.