Horní Bory

Foto 6. Struktura světlého granulitu (leptynitu) s porfyroblasty granátu.