Horní Bory

Foto 7. Struktura páskovaného granulitu (leptynitu) s porfyroblasty granátu.