Horní Bory

Foto 8. Struktura páskovaného granulitu (leptynitu) v lomové stěně.