Horní Bory

Foto 9. Výbrusový preparát - pertitický K-živec, suturovitý křemen; světlý granulit, XPL.