Horní Bory

Graf 1. RTG práškový difrakční záznam cordieritu z cordieritové ruly, měřeno na přístroji STOE Stadi P. Číselné parametry jsou v tabulce 1.