Horní Bory

Graf 2. RTG práškový difrakční záznam apatitu z pegmatitové žíly, měřeno na přístroji STOE Stadi P. Číselné parametry jsou v tabulce 1.