Horní Bory

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 84 (B1), lokalita vyznačena červeným obdélníkem.