Horní Bory

Mapa 3. Geologická mapa borského granulitového masivu 1:50 000 v úpravě Makovec (1984). Značení: Gr – granulit, Grgb – biotit-kyanit-granátové granulitové ruly, oM – perlové ruly, A – amfibolity.