Kobeřice u Opavy

Foto 11. Jemně krystalický, světle šedý agregát sádrovce s obsahem jílových příměsí. Stav 15.9.2005.

Kobeřice - jemně krystalický agregát sádrovce