Kobeřice u Opavy

Foto 13. Hrubě zrnitý, štěpný agregát blokového sádrovce. Stav 15.9.2005.

Kobeřice - agregát blokového sádrovce