Kobeřice u Opavy

Foto 14. Nejsvrchnější část evaporitového horizontu - krystaly sádrovce uložené v jílovém sedimentu. Stav 15.9.2005.

Kobeřice - nejsvrchnější část evaporitového horizontu