Kobeřice u Opavy

Foto 15. Znaky selektivního rozpouštění sádrovce - tento proces je základem pro vznik krasových jevů ve větším měřítku. Stav 15.9.2005.

Kobeřice - rozpouštění sádrovce