Kobeřice u Opavy

Foto 5. Horizont jílů svrchního badenu obsahuje drobná tělesa vápenců a slínovců. Stav 15.9.2005.

Kobeřice - svrchní báden - vápence