Kobeřice u Opavy

Foto 6. Monotónní polohy svrchního badenu tvořené písky a jílovitými písky. Stav 15.9.2005.

Kobeřice - písky svrchního badenu