Kobeřice u Opavy

Foto 8. Téměř monominerální polohy sádrovce - hrubě zrnitý, štěpný agregát. Stav 15.9.2005.

Kobeřice - monominerální polohy sádrovce