Kobeřice u Opavy

Obrázek 2. Schématický geologický řez opavskou pánví. Zřetelný je kulmský podklad s elevací v okolí Kobeřic, černě je vyznačen sádrovcový horizont v sedimentech středního badenu. Ten je přerušen právě v oblasti kobeřické elevace. Sedimenty pánve jsou postiženy mladými tektonickými pohyby. Podle Mátla (1981).

Kobeřice - řez opavskou pánví