Kokory u Přerova

Mapa 1. Výřez z turistické mapy 1:50 000, č. 57 (C5), lom je vyznačen červeným kroužkem.

Kokory - turistická mapa