Komňa - Bučník

Foto 1. Celkový pohled na lom od vstupu, stav 10.10.2005.