Komňa - Bučník

Foto 10. Struktura andezitu bez vyrostlic, stav 10.10.2005.