Komňa - Bučník

Foto 11. Struktura středně zrnitého andezitu bez vyrostlic, stav 10.10.2005.