Komňa - Bučník

Foto 15. Vyrostlice zelenohnědého amfibolu; andezit, PPL.