Komňa - Bučník

Foto 16. Vyrostlice zelenohnědého amfibolu, střední dvojlom; andezit, XPL.