Komňa - Bučník

Foto 17. Vyrostlice zelenohnědého amfibolu a červenohnědého biotitu; andezit, PPL.