Komňa - Bučník

Foto 2. Celkový pohled na lom od vstupu, stav 10.10.2005.