Komňa - Bučník

Foto 21. Jedna z mnoha karbonátových žilek, které vznikají při propilitizaci andezitu, zde proniká až do vyrostlice zdvojčatělého amfibolu, XPL.