Komňa - Bučník

Foto 22. Krystal křemene v dutince andezitu, stav 10.10.2005.