Komňa - Bučník

Foto 23. Krystaly křemene v dutince andezitu, stav 10.10.2005.