Komňa - Bučník

Foto 24. Karbonátová žilka na puklině andezitu, stav 10.10.2005.